holje-trading-210
Välkommen till Holje Trading!
Vi hjälper till med råd och förslag på vettiga och kostnadseffektiva lösningar inom återvinning.

Återvinning

Vi erbjuder helhetslösningar för återvinning av järn- och metallskrot samt övriga restprodukter, såsom t.ex. papper, plast och trä för industri, byggsektor eller kommunal verksamhet.

Transport

Vi hämtar material oavsett om det är lastat i våra containrar och flak eller om det ligger löst på marken. Vi kan även komma ut på plats, skära ner material och transportera bort det för återvinning.

TJÄNA PENGAR PÅ DIN SKROTÅTERVINNING

Holje Trading är ett naturligt val på restproduktmarknaden med ett stort branschkunnande kombinerat med en liten organisations flexibilitet och kostnader. Rätt kvalitet i rätt tid i kombination med en god service är våra honnörsord!

Återvinning

Återvinningsbara material hanteras på vår skrotgård av kunnig personal med för ändamålet anpassad utrustning. Vi bearbetar skrot av järn och alla slags metaller till begärlig råvara för stålverk och gjuterier. Med egna bilar transporterar vi såväl inkommande som utgående bearbetat skrot i ändamålsenliga containers och växlarflak.

Miljöhänsyn

Våra materialfacken är kopplade till slutna system där oljespill och skärvätskor tas om hand på ett miljösäkert sätt. Under hela vår skrotgård finns en geoduk kopplad till en oljeavskiljare som säkerställer att inget oljeutsläpp kan förekomma. I vårt miljöarbete skall lagar, bestämmelser och avtal ange miniminivån. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.​

Holje Trading är ett familjeägt miljö- och skrotföretag i södra Sverige. Vi vänder oss till dig som söker ett alternativ inom återvinning. Vi hjälper till med råd och förslag på vettiga och kostnadseffektiva lösningar inom återvinning.

Bearbetning

Inkommande material analyseras, kontrolleras och sorteras till rätt skrotkvaliteter. Till exempel bearbetas vissa material genom att skäras till anpassat format alternativt pressas till paket före utleverans till kund. Med kompetent och välutbildad personal samt samarbetspartners garanterar vi en korrekt hantering av råmaterial. Vi är kvalificerade enligt ISO 9001.​

Trading

Förutom insamling, sortering och bearbetning av råmaterial till stålindustrin och gjuterier har vi även en omfattande tradingverksamhet. Vårt globala kontaktnät omfattar kunder och leverantörer av både järn- och metallskrot samt begränsad omfattning även nytt material. En stor materialandel går på export.